§ 1

W regulaminie sklepu internetowego www.Eyemazing.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Sprzedawca” – Eyemazing sp. z o.o., NIP 5842807800, z siedzibą w Gdańsku, adres email: info@eyemazing.pl

b. „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://eyemazing.pl/ oraz jej podstronach,

c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, 

e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

f. „Polityka” - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem http://eyemazing.pl/polityka-prywatnosci/

g. „Okulary korekcyjne” to oprawy okularowe, do których Klient samodzielnie zamawia szkła korekcyjne. Cena okularów korekcyjnych, nie zawiera ceny szkieł korekcyjnych. Do wszystkich okularów korekcyjnych Klient może zamontować szkła przeciwsłoneczne lub przeciwsłoneczne szkła korekcyjne we własnym zakresie.

h. „Okulary przeciwsłoneczne” zawierają szkła przeciwsłoneczne z filtrami, które stosuje producent. Większość z opraw pozwala na zastosowania szkieł korekcyjnych. Dla upewnienia się, czy jest możliwość zamontowania szkieł korekcyjnych w wybranych przez Klienta okularach, prosimy o kontakt ze „Sprzedawcą” poprzez formularz kontaktowy.

I. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz tworzenia Konta Klienta.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich.

§ 5

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 7

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. 

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania: sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta, procesu składania zamówienia i prawidłowego działania strony www oraz do celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9 - § 12 Polityki prywatności.

 

II. Założenie Konta w Sklepie 

§ 8

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć przycisk rejestracji i wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji (rejestracja Klienta przez e-mail). Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.

2. W formularzu należy podać: adres e-mail, hasło. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania. 

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze niezgodnym z prawem. 

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu przycisku “Rejestruj”, do osoby/Klienta na podany adres e-mail zostaje automatycznie wygenerowana wiadomość z danymi konta. 

5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 6 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 25 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

6. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia

§ 9

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak, aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 10

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, w tym dodania innego adresu do doręczeń zamówień niż adres wskazany w formularzu, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień, zwrotów i innych usług dostępnych w Sklepie oraz uzyskania kuponów rabatowych.III. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 11 

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia. 

2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Czas realizacji zamówienia opraw okularowych wynosi do 7 dni roboczych.

Dla okularów, w których dodatkowo instalowane są szkła korekcyjne termin dostawy ustalany jest indywidualnie.

4. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00 Sklep oferuje mailowe lub telefoniczne wsparcie przy składaniu zamówień. W celu skorzystania z pomocy należy wysłać wiadomość mailową z opisem problemu na następujący adres e-mail: sklep@eyemazing.pl lub zadzwonić pod numer telefonu podany w dziale "Kontakt".

§ 12

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich wzoru (modelu) i kliknięcie odpowiedniego  przycisku.

2. Po weryfikacji koszyka należy wybrać sposób płatności . Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć lub skorzystać z opcji „Zakupy bez rejestracji", podając adres e-mail i dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności.

3. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, specyfikacją okularów dokonaną przez Klienta, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do końcowej akceptacji. Zwykle w ciągu dwudziestu czterech godzin w odniesieniu do produktów, które znajdują się w magazynie. Jeżeli w momencie przygotowywania zamówienia w magazynie okaże się, że wybrany przez Klienta produkt jest już niedostępny lub jego realizacja nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od nas lub w sytuacji nieprawidłowego wykorzystania kodu rabatowego poinformujemy Klienta o odmowie realizacji z zamówienia. W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Klienta potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami a Klientem umowy kupna-sprzedaży.

4. Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości mu zwracana.

5. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, w szczególności w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo.

 

IV. Dostawa i płatności

§ 13

1. Płatność odbywa się drogą elektroniczną. Płatności są obsługiwane przez  przelewy24.pl;  Dostawa następuje przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta.   

2. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku. 

3. O przewidywanym terminie doręczenia zamówionych towarów oraz statusie zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta w osobnej wiadomości e-mail.

§ 14 

1. Dokumentem sprzedaży, w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, jest imienna faktura VAT, wystawiona na dane nabywcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym.

2. Dokonując zakupu i akceptując regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.

3. W przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP.

§ 15

Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody będącego podstawą ewentualnych reklamacji.

 

V. Zwroty i reklamacje

 

§ 16

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien zwrócić towar Sprzedawcy wraz z oświadczeniem złożonym na piśmie (formularz zwrotu).

3. Klient powinien skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności Klient nie ponosi opłat w związku ze zwrotem.

6. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§17

1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub emailowo na następujący adres: info@eyemazing.pl 

3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) , opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji

4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym

 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 18.

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 19 

1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy lub e-mailem na adres info@eyemazing.pl. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:

a. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu z wyjątkiem przypadku, gdy w miejsce Sprzedawcy wejdzie nowy podmiot prawny,

b. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów, informacji o charakterze bezprawnym. W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 

VII. Zmiany regulaminu

§ 20

1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w  postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a. wprowadzenia bądź anulowania przez Sprzedawcę usług i towarów związanych ze Sklepem,

b. zmian sposobów oraz kosztów dostawy lub płatności,

c. modyfikacji ścieżki zakupowej,

d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień

e. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminie na stronie sklepu.

3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie konta. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. 

4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

§ 21

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści  o charakterze bezprawnym.

§ 22

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma  internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 23

Regulamin jest dostępny na stronie https://eyemazing.pl/content/3-regulamin

§ 24

Akceptując regulamin klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz ich korekt drogą mailową.

§ 25

Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 26

Adres Sprzedawcy:

Eyemazing Sp. z o.o.

ul. Bolesława Leśmiana 1 lok. U7

80-280 Gdańsk